17 hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ mới

Đánh giá bài viết này

Trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay. Mời quy vị theo dõi dưới đây.