Những trường hợp phải phải giảm tốc độ theo thông tư 31/2019/TT-BGTVT

Theo thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vân tải thì có 12 trường hợp tài xế phải giảm tốc độ như: gặp biển cảnh báo, chuyển hướng, qua cầu, đến gần xe buýt, qua khu vực trường học hay gặp xe ưu tiên, trời mưa, luôn giữ khoảng cách an toàn…